Teaterns historia

Teaterns ursprungsland är det antika Grekland. Här fanns en väl utvecklad teaterkultur som blomstrade i det antika Grekland cirka 700 år före Kristus. Stadsteatern i Aten var en viktig kulturell, politisk och militär makt under denna period. I Staden Dionysia fanns även en festival för att hedra guden Dionysos. Tre huvudsakliga genrer växte fram under det antika Greklands era.

Theatre_of_tragedy_logoTragedin – en dramatisk genre med en betydelsefull person i huvudrollen, en kung eller en general, som i regel har ett olyckligt slut.

Komedi– År 486 före Kristus såg komedin dagens ljus. Till skillnad från tragedin är komedin lättsam med lyckligt slut.

Satir– En form av teater med lätt sarkastisk underton.

Thespis var den första aktören som man känner till inom den grekiska tragedin. Han var också vinnaren av den första teatertävlingen som hölls i Aten. Tragedin var ett viktigt inslag för Atenborna och den utspelade sig ofta som ett dansdrama. Det finns kompletta teatertexter bevarade av bland annat Sofokles och Euripides och de flesta tragedier baseras på den grekiska mytologin. Det finns dock ett undantag och det är Persiens nederlag i slaget vid Salamis år 480 f.kr. Detta är den enda krigsskildringen som finns bevarad från den antika teatern i Grekland.

Teatern under antikens Romroman-33044_1280

Den västerländska teatern utvecklades och expanderade kraftigt under romarna. Det var dock först på 400-talet före Kristus som romarna fick uppleva teatern, genom en föreställning av etruskiska aktörer. I det antika Rom blomstrade teatern och det var en varierad konstform som innehöll allt från festivaler till gatuteater och nakendans. De två stora teaterförfattarna vid den här tiden var Platus och Seneca – den förstnämnde gjorde populära komediserier medan den senare arbetade med tunga tragedier. Den romerska kulturen spred sig utanför Roms kärnområde och gjorde att spridningen av teaterscenen gick snabbare. Teaterkulturen spreds västerut fram till mitten av 400-talet efter Kristus. De flesta romerska teatrar är baserade på grekiska motiv. Få har överlevt till våra dagar, men man vet att den romerska teatern var livskraftig och populär.

Medeltidens teater

Actor_from_Engel_Mime_2Under medeltiden drabbades teatern, liksom kulturlivet i stort, av en ganska kraftig tillbakagång. Man uppförde dock de arturiska legenderna – det vill säga sagan om Kung Arthur och riddarna kring hans runda bord. Även andra teaterstycken med romantiska teman uppfördes. Mysteriespel skildrade en del episoder ur det gamla och nya testamentet. En form av teater som utvecklades under senmedeltiden och renässansens Italien är Commedia dell`arte där rollfigurerna har blivit stereotyper. Allt från Harlekin till Columbine och Pajazzo/Pagliacco. Commedia dell´arte spelades av kringresande teatersällskap som använde sig mycket av en improvisation kring en och samma grundidé.

Elisabetansk teater

Hw-shakespeareFrån reformationen fram till nedstängningen av teatrarna år 1642 skrevs några verk i England som har fått mycket stort inflytande på den västerländska dramatiken. Perioden kallas för den elisabetanska teatern, och hit hör mästerverk från Shakespeares i form av ”Hamlet”,” En midsommarnattsdröm” och ”Rikard III”. Hit räknas även Christopher Marlowes ”Den tragiska historien” om Doktor Faustus samt Ben Jonssons ”Volpone”.