Olika former av teater

Teatern har lång historia och ursprunget kan spåras ända till Antiken. De första skådespelen som uppfördes i det antika Grekland var Osiris och Isis. Sedan dess har naturligtvis mycket hänt med teatern och en mängd olika teatergenrer har skapats. Det är inte så enkelt att avgränsa en teaterform från en annan, men i den här texten ger vi en kort beskrivning över de vanligaste teaterformerna.

Burlesk teater

Den här teatern innehåller många olika sketcher. Klädseln är ofta utmanande och sexuella anspelningar förekommer flitigt. Innehållet är till sin karaktär starkt satiriskt.

Dramadance-294141_1280

Många blandar ihop drama och tragedi, men det är felaktigt. Personerna inom drama har lägre rang och de utsätts för situationer som är dråpliga och oundvikliga. Dock riskerar inte deras agerade att utmana framtiden för hela landet eller folket, vilket de gör i tragedin. Det är också ganska ovanligt att karaktärernas handlingar resulterar i döden.

Fars

Fars bygger på både komedi och innehållet är ofta baserat på situationskomik. Ett upplägg består av en inledande förveckling allteftersom pjäsen utspelar sig. Farsens ursprungsland är Frankrike.

Fysisk teaterleader-154222_1280

Som namnet antyder innehåller denna typ av teater många fysiska moment. Man använder sig av annorlunda kommunikationsmedel såsom dockor, pjäser, mimik, gester och dans.

Improvisation

Detta är en annorlunda form av teater som kännetecknas av att skådespelarna inte använder sig av något manuskript. Teatergrenen finns i många olika former och de två mest kända är kanske teatersport och lajv.

Kabaré

Kabaréernas innehåll är en blandning av olika dans-, sketch- och sångnummer. De utspelar sig vanligen på olika restauranger och uteställen.

man-40057_1280
Komedi

Inom teatergrenen framförs historier för det mesta genom tal. Det är dock inte ovanligt att en komisk pjäs har inslag av både sång, dans och tal. Berättelserna har ofta inslag av tragiska eller katastrofala händelser, men slutet är alltid lyckligt. En variant är den romantiska komedin. Den inkluderar en intrig mellan då två personer som huvudingrediens. De båda personerna borde vara älskande, men de har av olika anledningar mycket svårt att nå fram till varandra.

Monolog

Monologen är ett längre tal som framförs av en person. Det är en teatergren som är mycket vanlig inom massmedia, ståuppkomik och undervisning. Monologer finns även i pjäser där en karaktär ger uttryck för tankar och funderingar.

Musikteater

orchestra-33905_1280
Här berättas historier om dans, sång och tal. Handlingen varierar men är ofta glad och uppsluppen till sin karaktär.

Tragedi

Inom den här genren handlar det vanligtvis om en person av hög rank, exempelvis en kung eller en general. Handlingen fokuserar på huvudpersonens mödor och prövningar. Huvudkaraktären tvingas in i situationer som denne inte kan undvika, inte sällan för att personen har begått ett allvarligt brott. Situationen är större än det personliga lidandet och inkluderar ofta hela landet och folket.