Teatern har sedan civilisations början berikat oss människor och hjälpt oss att förstå både varandra och vår omvärld. Den är därför en starkt bejakande kraft i världen. Teatern har, till skillnad mot många andra konstformer, fullt fokus på människan och hennes existens. Det ligger i människans natur att vilja undersöka vem han eller hon är och sätta in sig själv i ett större sammanhang. Teatern kopplar samman vår egen värld med en annan människas och hjälper oss på så sätt att förstå varandra och omvärlden.

Att sätta upp en teater

Det publiken ser är när föreställningen går live. Men innan dess föregås den av ett stort arbete som inkluderar ett stort antal professionella: producenten, dramatikern, regissören, scendesignern, ljud-och ljusteknikern och skådespelarna med flera. Man kan dela in dessa i två kategorier: förproduktion och produktion. Långt innan förproduktionen aktualiseras så inleds förproduktionen. Produktionen består av ett antal människor som de facto arbetar med föreställningen. En teater är ofta en omfattande produktion med många människor levande.

Den svenska teaterscenen

Trots minskade anslag för kultur under de senaste åren så är den svenska teaterscenen i hög grad levande och vital. Antalet teatrar, både amatör och professionella, öka och det gör också antalet anställda inom svensk teater. Antalet föreställningar och pjäser som sätts upp är fler än någonsin och glädjande nog gäller det även för nyskrivna verk. Vi tycker att detta är en fantastisk roligt utveckling och vill dra vårt strå till stacken genom denna sida. Här hittar du både artiklar och nyheter inom teater och kultur. Varmt välkommen!